Tag: มวย

ประวัติความเป็นมาของ มวย ไทยประวัติความเป็นมาของ มวย ไทย

มวย ไทยเริ่มขึ้นในยุค ไม่ปรากฏ และไม่มีหนังสือเล่มใดเขียนไว้ว่าจะเกิดขึ้นในยุคใด แต่ว่าเท่าที่ได้ปรากฏนั้น มวย ไทยได้เกิดมานานแล้ว แล้วก็บางที่อาจเกิดมาพร้อมๆ กับชาติไทย เนื่องจาก มวย ไทยนั้นเป็นศิลป์ประจําชาติไทย พวกเราจริงๆ ยากที่ชาติอื่นจะเลียนแบบได้ มวย ไทยในอดีตเท่าที่รู้จะมีการฝึกหัดอยู่ในบรรดากลุ่มทหาร เพราะเหตุว่าในอดีตสมัยไทยพวกเราได้มีการทําสงคราม แล้วก็ทําศึกกันกับประเทศเพื่อนบ้านบ่อย การสู้รบในยุคนั้นยังไม่มีปืนจะสู้กันแม้กระนั้นฤษีองมือรวมทั้งมือเดียว เมื่อ เป็นแบบนี้ การรบพุ่งก็มีการรับประชิดตัว คนประเทศไทยมีความคิดเห็นว่าในยุคนั้นการรบด้วยกระบี่เป็นการทําศึก ที่ ประชิดตัวเยอะเกินไปบางครั้งบางคราวคู่แข่งบางที่อาจเข้ามาฟันพวกเรา ได้ง่าย คนประเทศไทยก็เลยได้ฝึกการถบรวม ทั้งเตะคู่แข่งเอาไว้เพื่อคู่แข่งจะได้เสียหลักแล้ว พวกเราจะได้เลือกฟันง่ายดายมากยิ่งขึ้นทําให้คู่ปรับแพ้ได้ ถัดมาเมื่อในกลุ่มทหารได้มีการฝึกฝน